Qualitat i Medi Ambient

Apostem per orientar la gestió de l’empresa als models de les Normes UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 establint una metodología de treball enfocada a assegurar la qualitat en l’execució de les obres, i una sensibilització en l’adequada gestió del medi ambient i la Seguretat i Salud en l’entorn laboral.

Formem de manera contínua a tot el nostre personal amb la finalitat de potenciar una implicació permanent en la conscienciació ambiental, en l’acció preventiva i una bona comunicació en el treball en equip, i alhora propiciar una participació activa en la millora de processos i productivitat de l’empresa.

Política de qualitat